Roadmap

Roadmap er en oversikt over alle aktiviteter knyttet til utviklingen av Gripr, og denne kan ses på nett. Her kan man også melde inn egne ønsker, stemme på andres ønsker og abonnere på nyheter.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste