Prosjektmaler

En prosjektmal er en ferdig utarbeidet mal med eksempel på innhold. Det er også mulig og utarbeide egne prosjektmaler, og ved bruk av en prosjektmal blir arbeidet forenklet da man slipper og opprette forhåndsdefinerte oppgaver, mapper osv.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste