Nøkkelferdig

Nøkkelferdig er en betegnelse på et produkt eller system som er utformet, bygd og installert på en komplett måte, slik at den er ferdig til å bli tatt i bruk.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste