Tilbakeknapp
Søknader

eByggesøk

Se byggesaker og søknader på prosjekt i Gripr.

Med eByggesøk Proff integrert i Gripr får du umiddelbar oversikt over alle søknader på prosjekt med mulighet for å raskt navigere til byggesaken eller søknaden. eByggesøk er en digital byggesøknadsløsning for deg som utarbeider byggesøknader fra oppstart til ferdigattest og med Gripr blir det enda enklere.

Dette får man med eByggesøk:

 • Komplett byggesøknad
 • Reduser sannsynligheten for mangelbrev
 • Søknader sendes digitalt
 • God oversikt og kontroll
 • Digital innsending av alle søknadstyper
 • Digital nabovarsel
 • Supplerende søknad
 • Validering underveis

eByggesøk Proff er også godkjent for:

 • Distribusjon av nabovarsel
 • Rammesøknad
 • Tiltak uten ansvarsrett
 • Endringssøknad
 • Igangsettelsestillatelse
 • Ettrinnssøknad
 • Midlertidlig brukstillatelse
 • Ferdigattest
 • Gjennomføringsplan
 • Ansvarserklæring
 • Kontroll- og samsvarerklæring
 • Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
 • Supplering av søknad

Med Gripr kan du på et prosjekt, også underprosjekter opprette byggesak og søknad som vises direkte på prosjektet i Gripr. Alle byggesaker og søknader som er opprettet får en egen snarvei som gjør det enkelt for deg og navigere til eByggesøk ved behov. For å aktivere integrasjon trenger du kun å legge til Gripr som samarbeidspartner i eByggesøk så er du i gang.

No items found.

Detaljer

Partner

eByggesøk

Ikon som viser ekstern link
Levert av

Gripr

Kategori

Søknader

Krever

Pro plan

Se video